Een frisse moderne werkomgeving voor Pennemes in Zaandam

Pennemes is een gastvrij wijkzorgcentrum in Zaandam met als missie het verlenen van zorg aan hulpbehoevenden in de Zaanstreek.

Dit gebeurt door het aansturen van sociale wijkteams en het leveren van dagbesteding, verzorging, verpleging en thuiszorg.

Om een goede werkomgeving te bieden voor de medewerkers hebben we een plan uitgewerkt om in de voormalige fietsenstalling kantoorwerkplekken en overlegruimten te maken.

Samen met de gebruikers hebben we een ontwerp gemaakt en het resultaat is een frisse moderne werkomgeving waar medewerkers de beschikking hebben over concentratiewerkplekken, overlegruimten en samenwerkvoorzieningen.

Afbeelding1