Huisvestingsonderzoek en – advies voor de Gemeente Soest

Om helderheid te krijgen in de eisen en wensen van de verschillende afdelingen hebben wij de stakeholders geïnterviewd. De resultaten, tezamen met de (on) mogelijkheden binnen het pand, de organisatievisie en de formatie- en bezettingsgegevens hebben we verwerkt in een integraal huisvestingsplan. In dit plan hebben we een aantal opties voorgelegd. Een aantal van deze opties wordt verder uitgewerkt.