Een werkplekonderzoek van Beijer Advies brengt feilloos in beeld op welke vlakken de effectiviteit en efficiëntie van uw organisatie en uw medewerkers kan worden verbeterd. Slimme oplossingen leiden tot een gezonde bezettingsgraad van de werkvloer en besparingen op de exploitatiekosten.

Belangrijk onderdeel van het onderzoek is de vertaling van de wensen, eisen en verwachtingen van onze opdrachtgever in ons uiteindelijke advies. Zaken als corporate identity, mogelijkheden en beperkingen op het vlak van flexibele werkplekken en ruimtes, kostenbesparende maatregelen en innovatie worden meegenomen in het onderzoek. Dit alles verwerken we later ook in onze ontwerpen. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de pagina interieuradvies en onze projecten.

Een werkplekonderzoek begint bij een grondige inventarisatie van de huidige situatie: per afdeling wordt gekeken naar het aantal medewerkers en het aantal uren dat op de afdeling wordt doorgebracht. Middels persoonlijke gesprekken brengen wij in beeld welke ideeën er leven over ‘de ideale werkplek en -situatie’. Alle bevindingen worden meegenomen in de activiteitenanalyse per afdeling, waaronder ook de werkprocessen en de bezettingsgraad per werkplek. Aan de hand van de activiteitenanalyses worden relatieschema’s gemaakt die de lijnen tussen de verschillende afdelingen/medewerkers en hun werkprocessen verduidelijkt. De activiteitenanalyses en de relatieschema’s vormen het fundament voor het uiteindelijke advies.

Een goed werkplekonderzoek staat niet alleen stil bij het optimaliseren van het gebruik van de vierkante meters of het besparen op kosten, maar schenkt ook ruim aandacht aan de gebruikers van de werkplekken: uw waardevolle medewerkers, bezoekers en bewoners.

Een inspirerende werkomgeving heeft namelijk een positieve werking op uw bedrijfsdoelstelling. Een prettige, op de werknemer afgestemde werkplek stimuleert tot hogere effectiviteit en betere prestaties. Bovendien is aangetoond dat wanneer mensen zich op hun plek voelen en de omgeving als prettig ervaren, het ziekteverzuim daalt.
Zodra het werkplekonderzoek is afgerond, kunt u voor het realiseren van de plannen uiteraard ook bij ons terecht. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de pagina Interieuradvies.

Wij beschikken over een gedreven team vakmensen, waaronder interieurvormgevers en -stylistes. Zij maken interieurplannen die creatief en functioneel zijn én een lust voor het oog. Heeft u vragen over een werkplekonderzoek en wilt u een betrouwbaar antwoord? Neem dan gerust contact met ons op. Vaak is een kennismakingsgesprek een prettige aanleiding om u uitgebreid te informeren over onze huisvestingsdiensten en persoonlijke werkwijze.

Wij komen graag bij u langs!