Gemeente West Betuwe

We werken momenteel aan het Programma van Uitgangspunten (PvU). In het PvU worden de belangrijkste uitgangspunten ten aanzien van het West Betuws Werken (WBW) vastgelegd. Tevens is bepaald hoe het concept wordt geïmplementeerd en met welke planning. Dit biedt ruimte voor invloed van medewerkers en management, wat belangrijk is voor het vergoten van het draagvlak. Wij zetten onze ruime ervaring met verschillende werkplekconcepten in, zodat we samen met de projectgroepen de stuurgroep kunnen definiëren wat WBW nu echt is.

Het PvU vormt een belangrijke basis voor de functionele en ruimtelijke eisen in het Programma van Eisen.