Huisvestingsadvies Youké

Zorgorganisatie Youké biedt specialistische hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.

Zij bieden ondersteuning vanuit verschillende locaties, dichtbij cliënten: thuis, in basisscholen, in wijken en op locaties die zij delen met ketenpartners. Deze manier van werken heeft ook gevolgen voor de huisvesting. Aan Beijer Advies is gevraagd om samen met behandelaars, teamhoofden, medewerkers en managementteam een werkplekconcept en Programma van Eisen voor alle locaties op te stellen. Dit doen wij door het houden van interviews, enquêtes en brainstormsessies met als doel om de huisvesting optimaal te laten aansluiten op de markt- en zorgontwikkeling en de strategische beleidskaders.