Ruimtelijk PvE voor Matchis

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen.

Matchis heeft het voornemen om begin 2021 te verhuizen naar een nieuw pand. Beijer Advies heeft voor Matchis het schetsontwerp gemaakt. De basis van het ontwerp is gericht op een klantvriendelijke ontvangst van de donoren. In nauw overleg met de medewerkers van Matchis werden hun wensen en eisen, passend in de visie, in dit ontwerp verwerkt. Het ontwerp is gebaseerd op het concept activiteit gerelateerd werken. Belangrijk hierbij is dat er voldoende werkplekken, ontmoetingsplekken, verschillende overleg mogelijkheden en stilte werkplekken waar men geconcentreerd kan werken aanwezig zijn. Momenteel worden, samen met Matchis, alle materialen en kleuren vastgelegd en zal binnenkort een start worden gemaakt met de realisatie van het plan.