Welk energielabel heeft uw pand? Geldt de informatieplicht ook voor uw organisatie?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een informatieplicht voor bedrijven en instellingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas per jaar verbruiken. In dat geval bent u verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. Voor deze wet geldt een informatieplicht wat betekent dat u voor 1 juli 2019 via een online portal aan moet geven hoe u hieraan gaat voldoen.

Wilt u weten welke verplichtingen voor u van toepassing zijn? Wij adviseren u graag over uw verplichtingen en kansen vanuit deze informatieplicht en overige milieuwetgeving voor kantoren.