Binnen onze bedrijfsvoering heeft de mens altijd centraal gestaan (welzijn). Deze kernwaarde staat na 30 jaar nog steeds kaarsrecht overeind en heeft zich al die jaren bewezen. Onze kijk op huisvesting beweegt dan ook mee met de samenstelling van werknemers in combinatie met zakelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Innovatie, slimmere oplossingen, overgang van paper-bases naar digitaal en meer projectgericht werken. Allemaal ontwikkelingen waar wij van op de hoogte zijn en meenemen in onze adviezen. Voor elke klant op zijn tempo.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Huisvesting vraagt om maatwerk, doel is het creëren van flexibele werksituaties die rekening houden met de gebruikers, werknemers en hun werkprocessen.

Een andere kernwaarde die wij omarmen is duurzaamheid. Het maximaliseren van de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waarde vernietiging is functioneel én essentieel voor nu en de toekomst. Deze kernwaarde vindt u terug in onze adviezen, plannen en ontwerpen, waarbij niet alleen gekeken wordt naar het moment van (ver)bouwen of verhuizen, maar ook naar de gevolgen voor onderhoud en beheer.

Onze liefde voor het vak leidt tot originele, inspiratievolle adviezen en plannen waarbij efficiëntie en kostenbesparing niet uit het oog worden verloren. Rondom elke opdracht, bijvoorbeeld betrekking hebbende op een strategisch huisvestingsplan of een meerjaren onderhoudsplan, wordt een expertiseteam gevormd.

Dit team bestaat uit verschillende disciplines en werkt gezamenlijk aan uw opdracht; of dit nu een projectmanager huisvesting of interieurontwerper betreft. Het hoofd (huisvestingsadviseur) van dit team is uw aanspreekpunt. Zo houden we de lijnen kort en kan er daadkrachtig worden gehandeld.