De gemeente kampte met een bezettingsprobleem in het bestaande stadshuis. Men wilde onderzoeken of dit op te lossen was door middel van flexwerken. Aan de hand van gesprekken met diverse organisatieonderdelen, enquêtes onder alle medewerkers en het uitvoeren van bezettingsgraadmetingen, zijn werkprocessen geanalyseerd en is gekomen tot een heel nieuw werkplekconcept. Ruimte kon worden bespaard en werkprocessen konden worden geoptimaliseerd.