Deze zorginstelling stond voor een grote uitdaging in het kader van nieuwe huisvesting; twee locaties naar 1 pand huisvesten. Naast de praktische adviezen en oplossingen, moesten wij er voor zorgen dat er vanuit twee organisatieculturen werd toegewerkt naar een nieuw organisatiecultuur. Deze organisatiecultuur zou moeten gaan bijdragen aan de gewenste identiteit van de organisatie. Een dergelijk traject heeft tijd nodig, maar na 2,5 jaar intensief werken met de verscheidende mensen uit de organisatie is het resultaat meer dan de moeite waard geweest!