Voor een relatie in het westen van het land hebben wij een meerjarenonderhoudsplanning opgesteld. Deze planning wordt jaarlijks door Beijer Advies bijgesteld. Uitvoering wordt door Beijer Advies begeleid evenals het verzorgen van aanvragen bij gemeenten en aanvragen voor bijzondere subsidies. Tegelijkertijd is Beijer Advies voor deze relatie een partner bij tal van strategische en operationele vraagstukken, die in dezelfde lijn liggen, zoals locatiekeuzes, huisvestingsonderzoeken en projectbegeleiding.

Onze meerwaarde voor deze relatie ligt in het  integraal ontzorgen!